Menighedsrådet

Det er muligt at sende mail til Filips Sogns Menighedsråd på: 7086@sogn.dk

Formand

Jens William Grav
Kastrupvej 78, 3.th
2300 København S
tlf. 3259 4491
 

Kontaktperson

Gurli Ekkenberg Koch
Fremads Allé 6

2300 København S

Mail:gurli_kontaktperson@filipskirken.dk

 

Kasserer

Birgit Andersen
Iranvej 9
2300 København S
 

Kirkeværge

Søren Mathiasen
Under Elmene 6, st.th.
2300 København S

Menighedsrådets øvrige valgte medlemmer

Rasmus Gerdes
Elbagade 47, 4.tv
2300 København S

Estrid Jensen
Lemnosvej 9, st.
2300 København S

Frank Jørgensen  (Næstformand)
Elbagade 11, 3. tv.
2300 København S

Conny Karstens
Hveensvej 17. 3. th.
2300 København S

Gurli Ekkenberg Koch
Fremads Allé 6
2300 København S

Lars Bakkendorf Petersen
Kabbelejevej 19, 2. th.
2700 Brønshøj

Henning Nørager Svane (valgbetyrelsesformand)
Rådmand Steins Alle 21, 3. tv.
2000 Frederiksberg
 

Menighedsrådets fødte medlemmer

Sognepræst Rikke Vanggaard

Sognepræst Bo Heikendorf Petersen

Sogne- og hospitalspræst Julie Ragn Jensen
 

Øvrige tillidshverv (ikke medlemmer af rådet)

Personalerepræsentant Kristian Marstal
Arbejdsmiljørepræsentant Christel Justesen

Kirkeværge-konsulent Benny Jensen