Dåb

Dåben er indgangen til folkekirken. Du behøver ikke at bo i sognet for at få dåb i Filips kirke. Vi døber ikke juleaften, langfredag og St. Bededag, men stort set alle andre dage – også lørdag!

Dåb kan først bestilles efter fødslen, da der skal foreligge cpr.nr på barnet. Kordegnen har brug for ønskede navn og cpr.nr. på barnet samt telefonnummer og mail til forældrene for at kunne reservere dåben i vores kalender. 

Dåb bestilles ved henvendelse til kirkekontoret
- enten besøg os på kontoret, ring i åbningstiden eller skriv pr. sikker mail via dette link

Venligst anfør din mailadresse og et telefonnummer i tekstfeltet til besked.

Kirkekontoret sender efter reservation af dåb besked via forældrers e-boks med link til en formular, som senest en måned før dåben skal være udfyldt med bl.a. oplysninger om faddere.

Der skal være mindst 2 faddere og højst 5. En af de max. fem faddere eller en af forældrene skal være gudmor/gudfar og bære barnet ved dåben. Alle faddere skal være døbt og min. konfirmationsalderen (14 år). Hvis barnet er over 2 år skal forældrene også erklære, at barnet ikke tidligere er døbt.

I skal afsætte tid til en samtale med præsten, der skal døbe barnet. Samtalen ligger i ugerne op til dåben. I modtager via e-boks oplysning om præsten ca. en måned før dåben.
 

Lørdagsdåb

Filips kirke er en meget valgt dåbskirke. Derfor har vi ikke bare dåb om søndagen, men også de fleste lørdage. Dåbsgudstjenester om lørdagen ligger kl. 11.00.
 

Voksendåb

Hvis du er voksen, og ønsker at blive døbt, skal du kontakte en af præsterne og aftale tidspunktet. Derefter skal du tale med kirkekontoret. Du skal også have en samtale med præsten inden dåben.

Kirkekontoret sender via e-boks en besked til dig med link til en formular, hvor du skal erklære, at du ikke tidligere er døbt, samt udfylde navn og adresse på 2 vidner. Vidnerne skal være døbt og tilstede under dåben. Denne formular udfyldes i god tid inden dåben.