Navneændring

Ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn

Hvis du har fast bopæl i Danmark kan du ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det koster 518 kroner (2022).

Du går ind på www.borger.dk, hvor du digitalt ansøger om navneændring.

Navneændring af et barn fra 7 år kræver at barnet høres, dvs. at kirkekontoret via samtale skal sikre sig, at barnet er indforstået og ønsker navneændringen.

Såfremt der ansøges om navneændring på et barn mellem 12-15 år, skal barnet medsignere i selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk enten ved hjælp af en trykfølsom skærm eller med en mus.

Ved navneændring af et barn mellem 15 og 17 år foretages digitalt af forælder, men barnet skal samtykke via digital signatur med MitID.
 

Undtagelser for betaling af gebyr for navneændring

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen, og navneændringen indebærer en form for navnefællesskab med ægtefællen.

Du skal heller ikke betale gebyr for navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som forælderen får eller har fået.

Navneændring ved vielse eller velsignelse

I forbindelse med vielse beholder begge parter deres nuværende efternavn. Hvis I ønsker navneændring, skal I søge om dette. Denne navneændring er gratis, hvis den skaber en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

I skal digitalt anmode om navneændring ved vielse via www.borger.dk

Jeres bopælssogn sagsbehandler navneændringerne og sender automatisk besked til vielsesmyndigheden, derfor er det vigtigt, at I udfylder hvor vielsen finder sted - hvilken kirke eller ved borgerlig vielse, hvilken kommune.

I forbindelse med velsignelse kan der også ansøges om navneændring efter de gældende regler, men dette er ikke gebyrfrit. I skal digitalt anmode om navneændring via www.borger.dk