Fødsel

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet. En fødsel skal registreres senest 28 dage efter, at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

Fødselsregistreringen foretages på baggrund af en jordemoderanmeldelse, som fremsendes digitalt fra hospitalet til moderens bopælssogn. Hvis fødslen ikke er foregået via hospitalet, skal forældrene  selv aflevere jordemoderanmeldelsen på kirkekontoret hurtigst muligt efter fødslen.

Faderskab

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab automatisk registreret samtidig med fødselsregistreringen.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via en Omsorgs- og ansvarserklæring.

Når moderens bopælssogn modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 28 dage efter fødslen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 

I skal anmelde faderskab via www.borger.dk. Læs evt. mere om faderskab her.

Er faderskabet allerede godkendt af Familieretshuset inden fødslen, skal I komme ned på kirkekontoret senest 28 dage efter fødslen med afgørelsen fra Familieretshuset, så vi kan registrere faderskabet.

Hvis moderens bopælssogn ikke har modtaget Omsorgs- og ansvarserklæring senest 28 dage efter fødslen, vil sagen om faderskab blive videresendt til Familieretshuset, som derved overtager behandling af faderskabssagen.

Medmoderskab

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil den kvinde der føder barnet automatisk blive registret som barnets mor ved fødselsregistreringen. Den anden kvinde kan blive registreret som barnets medmor.

Når I skal ansøge om medmoderskab er der forskel på om I er gift eller ej samt om I har brugt anonym eller kendt donor. Hvis I har brugt en kendt donor, skal I være opmærksomme på, at donoren som udgangspunkt anses for at være barnets far, men efter aftale mellem alle parter kan det i stedet blive moderens partner, som får status som medmor.

I skal anmelde medmoderskab via Familieretshuset. Se nærmere her.