Bisættelse/Begravelse

Tilknytningsregler

For at blive bisat/begravet fra Filips kirke skal afdøde have tilknytning til Filips Sogn. Tilknytning til Filips Sogn foreligger, hvis afdøde

1) tidligere har haft bopæl i sognet
2) har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, børn, søskende, ægtefælle)
3) er døbt, konfirmeret eller viet i Filips Kirke

Hvis man mener at der er tilknyning, uden at  de formelle tilknyningskrav er opfyldt, kan I kontakte kirkekontoret formere information.

Man skal som hovedregel være medlem af folkekirken for at blive begravet fra en kirke.

Praktiske oplysninger omkring handlingen

Salmer og sange aftales med præsten til samtalen før begravelsen/bisættelsen, men inden samtalen er det en god idé atoverveje og tale sammen i familien om, hvilke salmer/sange, I kunne tænke jer.

Trykte sangblade skal de pårørende som udgangspunkt selv sørge for at lave og medbringe, f.eks hvis man ønsker, at der synges sange eller salmer, der ikke står i Den danske Salmebog.

Afspilning af musik kan lade sig gøre i kirken, f.eks. hvis I i stedet for en salme ønsker, at der afspilles et musiknummer via anlæg. Ønsker om musik aftales med præsten til samtalen før begravelsen/bisættelsen.

Parkering er tilladt på kirkepladsen i forbindelse med en kirkelig handling. Biler skal være flyttet senest 30. min. efter en kirkelig handling af hensyn til efterfølgende tjenester.

Hunde i kirken er kun tilladt, hvis hunden er en service- eller førerhund. 

Begravelseskaffe - Lån eller leje af lokaler til arrangement efter handlingen er desværre ikke muligt i Filips kirke.
 

Sundby kirkegård og krematorium

Sundby kirkegård er kommunal, og hører sammen med Sundby Kirkegårds Kapel og Sundby Krematorium under Københavns kirkegårde. Kirkegård, kapel og krematorium kan kontaktes på telefon 33 66 91 20.  At pårørende er begravet på kirkegården er ikke i sig selv tilstrækkelig tilknytning til at blive begravet/bisat fra Filips Kirke, j.f. tilknytningskravene ovenfor.

Hvis der er tilknytning til Filips Sogn, kan en af vores præster forestå en bisættelse/begravelse i kapellet, hvis det ønskes i stedet for kirken. Brug af kapel aftales typisk med bedemanden.

 

Information til bedemænd

 

I forbindelse med ønske om begravelse/bisættelse fra Filips Kirke, bedes bemanden kontakte kirkekontoret først. Her oplyses om, hvilken præst, der skal kontaktes med henblik på at forestå handlingen.
Kisteankomst skal senest foregå 1½ time inden handlingens begyndelse og skal altid aftales på forhånd med kirkekontoret eller en af vores kirketjenere.