Medlemskab

Indmeldelse

Man bliver medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, når man bliver døbt i kirken med den kristne dåb. Hvis man er døbt i en anden (anderkendt) kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til kirkekontoret eller en af sognets præster.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i Danmark eller i udlandet, er det vigtigt, at der kan dokumenteres et tidspunkt og sted for dåben ved indmeldelse. Indmeldelsen meddeles automatisk til folkeregistret via CPR.

Hvis du ønsker optagelse/genoptagelse i Folkekirken, skal du udfylde nedenstående blanket og aflevere på kirkekontoret sammen med evt. dokumentation for din dåb. Så sørger kirkekontoret for at en af vores præster får ansøgningen om optagelse/genoptagelse.

Hvis du er født i Danmark, skal du udfylde denne blanket

Hvis du er født i udlandet, skal du udfylde denne blanket
 

Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken skal ske skriftligt og være påført navn, adresse, cpr.nr. og fødselsregistreringssogn samt underskrift. Udmeldelsen sendes/afleveres til kirkekontoret i det sogn, du bor. Du modtager via din e-boks en digital attest påtegnet udtrædelsen af folkekirken som kvittering for at udmeldelsen er foretaget, og udmeldelsen meddeles automatisk til folkeregistret via CPR, så du ikke længere skal betale kirkeskat.

Det er vigtigt, at du fortæller dine nærmeste pårørende om beslutningen, da du efter udmeldelse af folkekirken

    • ikke har ret til kirkelig betjening i forbindelse med vielse
    • ikke har ret til bistand fra en præst ved begravelse