Vielse eller velsignelse

Vielse eller kirkelig vesignelse foregår typisk om lørdagen, men kan efter aftale foregå på en hverdag. Velsignelse er en ceremoni, der på mange måder minder om vielse, men kan afholdes, når man er juridisk gift - f.eks. på et rådhus. Filips Kirke er en populær bryllupskirke, og derfor har vi visse tilknytningskrav, som I kan læse om nedenfor.

 

Tilknytning til Filips Kirke

For at få vielse/velsignelse i Filips Kirke skal mindst en af parterne have tilknyning til sognet. Tilknytning til Filips Sogn foreligger, hvis en af parterne:

1) har eller tidligere har haft bopæl i sognet
2) har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, børn eller søskende)
3) er døbt eller konfirmeret i Filips Kirke

Hvis I mener at have tilknyning, men ikke opfylder deformelle tilknytningskrav, kan I kontakte kirkekontoret.

Vielse/velsignelse kan ikke bestilles længere end et år ud i fremtiden.

Ønsker I vielse eller velsignelse i Filips kirke, skal I kontakte kirkekontoret i forhold til dato og tidspunkt pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

Kordegnen har brug for navn og cpr.nr. på begge parter samt mail og telefonnummer til jer for at kunne reservere handlingen i kirkens kalender.

I får efter reservation af vielsen eller velsignelsen tilsendt et link til en formular, som I skal udfylde.
Der skal bl.a. angives følgende praktiske oplysninger: om bruden skal føres op, om I ønsker brudebørn eller voksne brudepiger/-svende samt ca. hvor mange gæster I forventer i kirken, dette for at vores personale kan anvise gæsterne bedst muligt i kirken på selve dagen. Ved vielse skal I også udfylde navne og adresser på 2 vidner.

I skal også, senest halvanden måned før vielsen, aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. Denne skal bestilles på www.borger.dk, og må max. være 4 måneder gammel på vielsesdatoen.

Hvis I begge, eller den ene af jer, er udenlandsk statsborger og ikke har permanent opholdstilladelse, søges der om prøvelsesattest ved Familieretshuset.

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielse eller velsignelse, læs her.
 

Praktiske oplysninger omkring handlingen

En vielse/velsignelse varer ca. 35 min.
Gommen bør ankomme ca. 30 min. før handlingen
Gæsterne bør ankomme senest 10 min. før handlingen
Bruden skal ankomme senest 5 min. før handlingen

Fotografering i kirken er muligt max. 15 min. i forlængelse af handlingen. Fotografering under handlingen aftales med præsten ved samtalen.

Pyntning af kirken er muligt ved at vælge mellem forskellige pakkeløsninger. Dette bestilles, når I udfylder formularen via det tilsendte link. Pakkeløsninger og priser kan ses her. Pyntning ved egen foranstaltning er ikke muligt.

Trykte sangblade skal de pårørende som udgangspunkt selv sørge for at lave og medbringe, f.eks hvis man ønsker, at der synges sange eller salmer, der ikke står i Den danske Salmebog.

 

Afspilning af musik kan lade sig gøre i kirken, f.eks. hvis I i stedet for en salme ønsker, at der afspilles et musiknummer via anlæg. Ønsker om musik aftales med præsten til samtalen før.

 

Ris og lignende (fuglefrø, rosenblade) er kun tilladt at kaste med på pladsen ude foran Filips kirke. Det må ikke deles ud inden handlingen, da man ikke skal tage ris med ind i kirken, og det er først tilladt at kaste med ris, efter at brudeparret har fået taget billeder inde i kirken efter handlingen - dette er af sikkerhedshensyn.

Parkering er tilladt på kirkepladsen i forbindelse med en kirkelig handling. Biler skal være flyttet senest 30. min. efter en kirkelig handling af hensyn til efterfølgende tjenester.

Hunde i kirken er kun tilladt, hvis hunden er en service- eller førerhund..

Reception - Lån eller leje af lokaler til reception er desværre ikke muligt i Filips kirke. Det er ikke tilladt at afholde reception ude foran kirken eller på kirkens øvrige udearealer af hensyn til efterfølgende handlinger.