Målsætninger

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2020

Vi vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2020 skal være

 

 • Minimum fire hold af 8 gange med babysalmesang
 • 8 spaghettigudstjenester
 • 7-8 meditative gudstjenester og 4 pilgrimsvandringer.
 • Onsdagsmorgensang hver uge indeholdende en andagt og efterfølgende tid til en snak over en kop kaffe.
 • Strikkecafé, hvor menigheden strikker dåbsservietter.
 • Mindst 10 foredragsaftener eller sognearrangementer rettet mod et voksent publikum, og evt. en foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet.
 • En ramme for konfirmandundervisningen, så de konfirmander, der har meldt sig til forberedelse ved en af kirkens præster, kan få et oplevelsesrigt og vedkommende forløb. Den økonomiske ramme skal mindst give mulighed for, at der kan arrangeres besøg af relevante oplægsholdere, en overnatning i kirken, en busudflugt og deltagelse i eventen ”Luthers nøgle”.
 • 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
 • Et ældrearbejde centreret omkring Tirsdagscafé.
 • Mindst 2 busture for især de ældre sognebørn med både kirkeligt og kulturelt indhold.
 • Diakonalt arbejde målrettet mænd centreret omkring Kirke for mænd.
 • Sorggruppe for voksne med et forårs- og et efterårshold.
 • Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken og sognet i øvrigt, bl.a. arrangementer som Kirkens fødselsdag, Fastelavn, Halloween og Lucia.
 • Støtte til spejderne og FDF, hvor kirken er med til at skabe brugbare rammer for de frivillige ledere og børnearbejdet.
 • Åben kirke de hverdagsformiddage, der ikke er handlinger, som giver mulighed for alle til at bruge kirken til en stille stund, en bøn eller at tænde et lys, når man kommer forbi.
 • Fortsat samarbejde med børnehaver, skoler og andre institutioner tilknyttet sognet.

 

Vi vil også arbejde for, at Filips kirke markerer sig som en socialt engageret kirke, bl.a. ved at støtte op omkring menighedsplejen samt

 • støtte op omkring Folkekirkens Nødhjælps indsamling i foråret og med auktion til høstfest.
 • arbejde for, at der kommer flere frivillige ved kirken.
 • arbejde for, at alle kirkegængere såvel nye som nuværende kirkegængere føler sig velkommen og møder en åben folkekirke.
Ophavsret: