Menighedsrådmøder afholdes kl. 19.00 i menighedssalen.

Åbent møde. Dagsorden er tilgængelig på kordegnekontoret dagen før mødet.