Hvem og hvad kan menighedssalen lejes til

Menighedssalen kan udlejes til møder, arrangementer med ikke kirkeligt indhold, hvor der er offentlig adgang, her tænkes f.eks. på generalforsamlinger i de lokale boligforeninger. Det koster 700,- kr at leje menighedssalen.

Menighedssalen kan ikke lejes ud til dåbs- og bryllupsreceptioner eller lejes til sammenkomster efter bisættelser afholdt i kirken. Menighedssalen udlejes heller ikke til private til fester, fødselsdage o. lign.

Ved leje af salen udsendes en udlejningsaftale og en husorden, hvor de nærmere vilkår for betaling samt retningslinjer for udlejningen er beskrevet.


Enhver henvendelse om leje af menighedssalen skal ske til kordegnen på kirkekontoret.